KVH® - lite drewno konstrukcyjne

Grupa ante wytwarza KVH® (lite drewno konstrukcyjne) ze świerku, sosny i daglezji z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Dzięki swojej zdefiniowanej jakości i stabilności wymiarowej drewno KVH® stało się nieodzownym materiałem stosowanym w nowoczesnym budownictwie drewnianym. Nadaje się ono do wszystkich zastosowań w tej branży. Dzięki naszym wykorzystującym zdalne przesyłanie danych metodom produkcji i magazynowania możliwa jest również bardzo szybka dostępność zamówionego towaru.
Proces produkcji rozpoczyna się od natychmiastowego suszenia w komorach suszarniczych kantówek oddzielonych od twardzieli, do momentu osiągnięcia poziomu wilgotności wynoszącej 15 % (+/- 3 %). Wartość ta odpowiada wilgotności zalecanej w późniejszym użytkowaniu, wykluczając duże deformacje skurczowe będące rezultatem dosychania drewna.

 

 

Wysuszone belki są poddawane sortowaniu wizualnemu i maszynowemu. Podczas tego procesu niedoskonałości drewna, jak np. duże sęki czy oflis, są oznaczane i wycinane. Na początku odbywa się sortowanie, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie jakości zgodnej z DIN 4074/ EN 338 (sortowanie wytrzymałościowe).

Na końcach fragmentów różniących się teraz długością frezuje się zazębiające się wczepy, które są potem klejone pod ciśnieniem. Pozwala to na racjonalne wytwarzanie bogatszej palety produktowej znormalizowanej kantówki. Po utwardzeniu kleju elementy są strugane i fazowane.

Zalety w porównaniu z typową tarcicą iglastą:

  • Drewno KVH® jest poddawane surowym kontrolom zewnętrznym i wewnętrznym, które są przeprowadzane przez Instytut badań materiałowych (MPA) ze Stuttgartu, oraz Austriacki Instytut badania drewna (Holzforschung Austria) z Wiednia.
  • Zmniejszona podatność na powstawanie rys i szczelin dzięki oddzieleniu twardzieli oraz suszeniu drewna.
  • Mniejsza liczba sęków dzięki sortowaniu mechanicznemu, które odpowiada niemieckim i europejskim normom przemysłowym.
  • Drewno KVH® jest strugane i fazowane ze wszystkich stron.
Opis KVH® (lite drewno konstrukcyjne)
Produkcja:wg DIN 1052-1
Złącza klinowe:wg DIN 68140-1/EN 385
Sortowanie:maszynowe sortowanie wytrzymałościowe wg DIN 4074/EN 338/S 10/C 24/C 24M
Gatunki drewna:świerk, sosna i daglezja
Klejenie:złącza klinowe z klejem poliuretanowym. Wg DIN 68141/EN 302, EN 301, typ 1 odporny na czynniki atmosferyczne zgodnie z klasą użyteczności I i II
Powierzchnia:strugana z czterech stron
Krawędzie:fazowane
Opakowanie:paczki w folii ochronnej odpornej na promieniowanie UV
Kontrole:MPA, Stuttgart (Niemcy), Holzforschung Austria, Wien (Austria) oraz KOMO (Holandia)

Produkcja i właściwości techniczne

KVH® (lite drewno konstrukcyjne) jest produkowane z drewna iglastego; w firmie ante do tego celu wykorzystuje się świerk, sosnę i daglezję, z których na nowoczesnych wiórkarkach profilowych powstają surowe krokwie. Produkty uboczne tego procesu, takie jak kora, okrawki drewna i wióry są bez reszty używane do produkcji energii.
Po wysuszeniu w zautomatyzowanych i sterowanych komputerowo komorach suszarniczych drewno jest sortowane zależnie od wytrzymałości. Z belek usuwa się zmniejszające wytrzymałość defekty, które powstają w wyniku wzrostu drzewa. Za pomocą tzw. wczepów klinowych powstające w ten sposób surowe krokwie są stale łączone na końcach w lamele o teoretycznie nieskończonej długości.

Po połączeniu wczepami klinowymi (które na życzenie można pominąć z uwagi na długość) drewno jest przycinane i dokładnie strugane. Sezonowanie i leżakowanie odbywa się w klimatyzowanych halach, dzięki czemu klienci otrzymują suche drewno o dokładnych wymiarach. Wszystkim etapom procesu produkcyjnego towarzyszą ciągłe kontrole jakości (kontrole wewnętrzne oraz przeprowadzane przez niezależne instytucje kontrole zewnętrzne).

 

 

Sortowane wizualnie lub maszynowo pod względem wytrzymałości, suszone w komorze suszarniczej oraz strugane lite drewno zachowujące zdefiniowane wymiary.

Doskonała stabilność kształtu i zachowywanie dokładnych wymiarów, również w przypadku dosychania już po zabudowaniu.

Dzięki zaszeregowaniu do klasy użytkowania 3.1 nadaje się do wykorzystania jako belki do budowy ścian zewnętrznych.

Kontakt Produktseite (PL)

Zapytanie
Privacy policy*
nach oben