Naturalne ogrzewanie w technologii HD: pelet ante!

Nasz pelet sprzedajemy bezpośrednio online luzem lub w workach. Produkt ten dostarczamy na obszarze Nadrenii-Westfalii, Saksonii i Saksonii-Anhalt. Opcjonalnie możliwy jest również odbiór własny przez klienta.

Pelet HD

Firma ante oferuje pelet drewniany produkowany z pozyskiwanych lokalnie, certyfikowanych wiórów ze strugania w jakości HD.

Surowcem do produkcji peletu drewnianego są jasne trociny powstające podczas wytwarzania wszystkich naszych produktów drewnianych ante. Bezkorowe trociny są bezpośrednio przetwarzane w wysokiej jakości pelety HD z pominięciem transportu międzyzakładowego i są składowane na miejscu.

Korzystne pod względem komunikacyjnym położenie zakładów ante w centralnej części Niemiec zapewnia Państwu szybkie i kompleksowe zaopatrzenie w pelet – bezpośrednio od producenta, na całym obszarze kraju.

» Pobierz ulotkę poświęconą peletom (PDF)
» www.ante-pellets.de (sklep online)

Technologia HD: Nowy standard jakości w produkcji peletu

Opatentowana technologia HD pozwala osiągnąć to, co dotychczas było niemożliwe: Produkowany na masową skalę pelet drewniany o jednorodnym rozdrobieniu, który umożliwia lepsze spalanie! Idealny dobór mieszanek długości o połowę zmniejsza krytyczną zawartość krótkich fragmentów, odłamków i pyłu. Jednocześnie o połowę zwiększa się zawartość peletu optymalnego pod kątem spalania.

Pelet w jakości HD umożliwia optymalne wykorzystanie systemów grzewczych!

W przypadku spalania zwykłego peletu drewnianego niejednorodność paliwa jest największym wyzwaniem dla systemów regulacyjnych. System grzewczy musi stale reagować na niekorzystne wahania i dostrajać do nich parametry regulacyjne. Dzięki wyjątkowo wysokiej zawartości elementów o idealnych długościach technologia HD spełnia najistotniejszy warunek, którym jest osiągnięcie możliwie jak najlepszej wydajności w praktyce.

Oszczędność kosztów ogrzewania dzięki HD!

Idealne zróżnicowanie długości peletów HD umożliwia optymalne napełnienie komory spalania danej instalacji grzewczej. Dzięki jednorodności i niewielkiej zawartości krótkich peletów powstaje żarzące się podłoże o równomiernie porowatej strukturze. Zaleta: wysoka przepuszczalność powietrza pomiędzy poszczególnymi peletami. Proces spalania staje się bardziej wydajny, a poziom zużycia spada. Tym samym zastosowanie peletu w jakości HD oszczędza koszty ogrzewania.

Pelet HD zmniejsza wartości emisji!

Dzięki lepszemu spalaniu redukcji ulega również poziom emisji. Niezależne badania przeprowadzane przez różne instytuty badawcze wykazały, że zbyt duża ilość krótkich peletów i fragmentów ma również znaczący wpływ na poziom emisji: Testy porównawcze wykazały, że gaz powstający przy spalaniu peletów HD zawiera do 37% mniej tlenku węgla (CO), dzięki ich równomiernemu rozdrobnieniu.*

* Analiza procesu spalania peletu drewnianego o ulepszonych własnościach fizycznych, Ośrodek technologiczno-promocyjny centrum wiedzy specjalistycznej o surowcach odnawialnych, 03/2014

Jakość / Certyfikaty

Klienci ante mogą oczekiwać, że oferowany im przez nas pelet drzewny ułatwi im ogrzewanie w sposób opłacalny, wygodny, a także neutralny dla klimatu.

Dlatego też pelet ten jest wytwarzany, kontrolowany i certyfikowany wyłącznie jako produkt znormalizowany.

Wysoką jakość naszego peletu potwierdza certyfikat zgodności z normą ENplus (EN 14961-2) oraz certyfikat CE.

Dalsze informacje na temat innowacyjnej technologii HD można znaleźć na stronie www.hd-pellets.de.

Pelet ante chroni zasoby

Oprócz przysłowiowej jakości ante głównym czynnikiem obniżającym poziom zużycia zasobów jest również pochodzenie trocin oraz całkowite trasy transportu ścinków i peletów drewnianych.

Warto wiedzieć, że trociny służące do produkcji peletu ante pochodzą wyłącznie z produktów ubocznych powstających w firmowych tartakach. Tym samym pelet ante spełnia wymogi kaskadowego modelu wykorzystania o pozytywnym wpływie na klimat. Na potrzeby produkcji peletu ante nie wycięto ani jednego drzewa więcej, niż było to potrzebne!

Ponadto źródłem wszystkich drzew iglastych poddawanych obróbce w zakładach firmy ante jest rodzima, zrównoważona gospodarka leśna.

Kontakt Produktseite (PL)

Zapytanie
Privacy policy*
nach oben