Zakup i odbiór drewna w miejscu składowania w lesie

Tradycja na najnowocześniejszym poziomie

W firmie ante ta forma zakupu drewna odbywa się we współpracy z właścicielami terenów leśnych, nadleśnictwami i leśnikami. Nasi pracownicy działający w terenie szybko zjawiają się na miejscu i pozostają w ścisłym kontakcie ze sprzedawcami i firmami przewozowymi.

Centrala logistyczna naszej firmy ma do dyspozycji najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne. Owocem naszej współpracy z renomowanym Instytutem Fraunhofera w ramach projektów pilotażowych poświęconych transmisji danych i logistyce drewna są bezpośrednie korzyści dla Państwa związane z szybkim i gwarantującym bezpieczeństwo procesu wywozem drewna.

» Pobierz broszurę Zakup drewna 

Zalety dla Państwa

  • Jesteśmy w pełni zaangażowanym właścicielem tartaków. Obróbce poddajemy opcjonalnie: drewno wielkowymiarowe, długie, krótkie i ogrodzeniowe
  • Z każdej klasy jakości uzyskujemy to, co najlepsze; od B poprzez C do D, z każdego pnia wytwarzamy – po części dzięki metodom rentgenowskim – optymalny produkt drewniany.
  • Współpraca z nadleśnictwem, leśnikami i właścicielami terenów leśnych odbywa się na zasadach kooperacji lub indywidualnie
  • Nasi przeszkoleni w zagadnieniach gospodarki leśnej pracownicy na miejscu zajmują się odbiorem drewna wraz z nadleśnictwem, leśnikami i właścicielami terenów leśnych
  • Przejmowanie powstającego drewna liściastego
  • Szybka wywózka. Gwarantujemy wywóz drewna w ciągu 14 dni od odbioru.
  • Pomiar w zakładzie odbywa się na skalibrowanych i certyfikowanych urządzeniach do sortowania okrąglaków
  • Po uzgodnieniu możliwość zakupu drewna wymierzanego w lesie
  • Korzyści dla Państwa: Nowoczesne systemy informatyczne oraz zestawienia rozliczeń
  • Współpraca w ramach projektów pilotażowych mających na celu optymalizację wymiany informacji na linii las-zakład, logistyki oraz pielęgnacji lasu minimalizującej niszczenie gleby i zasobów leśnych 

Kontakt Produktseite (PL)

Zapytanie
Privacy policy*
nach oben