Łaty dachowe tylko z oznaczeniem CE

Od stycznia 2015 r. łaty dachowe będą wymagać oznaczenia CE!

Już od 2012 r. tarcica budowlana stosowana w konstrukcjach nośnych wymaga oznaczenia CE. Z uwagi na brak odpowiedniego przyporządkowania wartości trwałości nie istniała dotąd możliwość oznakowania łat dachowych znakiem CE.

Podstawą dla przyznania oznaczenia CE łatom dachowym jest odpowiedni raport z badań sporządzony przez Instytut badania drewna Holzforschung München z grudnia 2014 r. Oznaczenie CE dla łat dachowych mogą stosować wyłącznie te zakłady, które oprócz posiadanego certyfikatu zgodności z normą EN 14081 dla tarcicy budowlanej dodatkowo przedłożą ten raport w ramach audytu przeprowadzanego przez jednostkę certyfikacyjną.

Co oznacza to dla Państwa, jako sprzedawcy lub przetwórcy?

Łaty dachowe muszą spełniać określone zalecenia branżowego zakładu ubezpieczeń dla przemysłu budowlanego (niem. BGBau), ponieważ dach z łatami w momencie pokrywania jest uważany za miejsce pracy i w czasie montażu musi utrzymać ciężar człowieka.

Montaż łat dachowych, które nie zostały zaszeregowane do klasy wytrzymałości i nie posiadają oznaczenia CE, jest niedozwolony. Jako użytkownik najpóźniej w momencie montażu ponoszą państwo pełną odpowiedzialność za niezgodne z przepisami produkty budowlane podlegając roszczeniom regresowym!

Na chwilę obecną tylko niektóre tartaki w Niemczech posiadają odpowiednie poświadczenia odbioru i deklaracje właściwości użytkowych wystawiane przez instytuty badawcze.

Mamy rozwiązanie

Już od 2010 r. grupa ante posiada certyfikat CE, a od stycznia 2015 r. jest jednym z obecnie niewielu zakładów produkcyjnych w Niemczech, które mogą zaoferować Państwu wymagane bezpieczeństwo prawne dla łat dachowych produkowanych i oznaczonych znakiem CE!

Zespół sprzedażowy firmy ante zapewni Państwu kompetentne doradztwo i jest do Państwa dyspozycji w razie dalszych pytań.

nach oben